Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Firma „STASZPOL” Aneta Szczepaniak 95-100 Zgierz ul. Wigury 11
NIP 7321527594 REG. 4729660027

2. Administrator przekazuje Pana/ Pani dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, Gminie Mielno w celu realizacji obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej.

3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

8. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Kontakt telefoniczny i kontakt e-mailowy.
Kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo mogą Państwo przekazać w treści rozmowy czy e-maila dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z moją firmą. Dane osobowe Państwa przekazane w ramach kontaktu telefonicznego czy e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celach obsługi Państwa zapytania. Treści rozmów i e-maili nie podlegają archiwizacji.