Nasz regulamin

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Goście zobowiązani są do obowiązku meldunkowego.
3. Gość nie może przekazywać pobytu domków innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4.Właściciel domków może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek w trakcie przebywania na terenie ośrodka.
5. Właściciel może żądać natychmiastowego opuszczenia domku na wezwanie służb porządkowych.
6. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za działania dzieci oraz ich bezpieczeństwo na terenie ośrodka.
7. Zakaz przebywania zwierząt na terenie ośrodka.
8. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania lub w dniu przyjazdu prosimy zgłaszać właścicielom.
9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, świec oraz smażenia ryb.
10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu nie wynikająca z winy ośrodka nie upoważnia do zmniejszenia kosztu pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę mienia należącego do gościa.

12. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy parkowane na ternie ośrodka. Parking jest niestrzeżony.
13. Na ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 wieczorem do godziny 6:00 rano. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości.
14. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest korzystanie w domkach z grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia
domków.
16.Właściciel domków ma obowiązek zapewnić:
a. profesjonalne obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących wypoczynku
b. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowania tajemnicy informacji o gościu
c. sprawność urządzeń technicznych.

17. Na jeden domek przypada zużycie energii w ilości 50 kWh na okres 7 dni. Przy większym zużyciu pobierana jest opłata w wysokości 1zł za 1 kWh.

18. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe

Rezerwacja

1. Rezerwację można dokonać tylko telefonicznie.
2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku, pozostałą kwotę należy zapłacić w dniu zakwaterowania.
3. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją, obciąża gościa w 100% wartości usługi noclegowej.
4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
5. Nie stawienie się Gościa do godziny 8:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją pobytu, chyba że Gość powiadomi wcześniej recepcję.
6. Domek należy pozostawić w stanie nienaruszonym, a także:
– opróżnić kosz na śmieci
– opróżnić lodówkę
– umyć naczynia
7. Pobieramy kaucję w wysokości 200zł.